Študijný materiál

Kontaktná osoba pre prednášky z UNIZA: Ing. Matúš Farbák, PhD. – matus.farbak@uniza.sk

Kontaktná osoba pre prednášky z VŠB – Technická univerzita Ostrava: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. – miroslav.rosmanit@vsb.cz

 

Témy študijných materiálov sú nasledovné:

Stiahnuť si ich je možné kliknutím na konkrétny študijný materiál.