Mostársky deň #2

Prednášať budú odborníci z praxe aj vysokoškolskí učitelia na zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva.

Podujatie Mostársky deň #2 sa uskutoční online formou dňa 15. decembra 2020 o 8:00. Pripojiť sa môžete prostredníctvom kliknutia na tento odkaz

POZN. Pripojenie je umožnené tak prostredníctvom aplikácie MS Teams, ako aj priamo cez webový prehliadač. Pri pripájaní budete vyzvaný na zadanie mena pripojenej osoby.

O ďalších Mostárskych dňoch budete informovaný v dostatočnom predstihu.

Pozvánka Mostársky deň #2