Čo tu nájdete?

Cieľom projektových partnerov je na tomto mieste komfortným spôsobom získať rôzne edukačné prostriedky v podobe prezentácií, študijných materiálov alebo vzorových technických listov. Jednotlivé podklady sú vypracované pracovníkmi zo Stavebnej fakulty UNIZA a Stavebnej fakulty VŠB – Technická univerzita Ostrava, pričom ich spoločným cieľom je zaistiť vzájomné obohacovanie výučbového procesu na obidvoch stranách spoločnej hranice.