Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská Republika – Česká Republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja www.sk-cz.eu