Záverečný seminár projektu

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB – TU Ostrava na záverečný seminár k projektu EDUMOS.

Seminár bude obsahovať zaujímavé prednášky o stavebníctve v minulosti a v súčasnosti, ako aj prezentáciu výstupov projektu EDUMOS, diskusiu účastníkov projektu o vzdelávaní stavebných inžinierov a online prieskum/dotazník pre študentov. Podujatie sa uskutoční online formou dňa 30. septembra 2021 (štvrtok) o 12:30 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“. Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač. Študenti, ktorí sa budú nachádzať v areáli UNIZA budú mať možnosť sledovať online prenos podujatia v učebniach AE303 a AC106 (pri zohľadnení kapacitných limitov). Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvanka-Zaverecny-seminár