Mostársky deň #5

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB – TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už piateho podujatia Mostársky deň #5.

Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB – TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS.

Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #5 sa uskutoční online formou dňa 11. júna 2021 (piatok) o 09:00hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“. Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač. O ďalších Mostárskych dňoch Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Pozvánka Den mostů 5