Mostársky deň #4

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB – TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už štvrtého podujatia Mostársky deň #4.

Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB – TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS.

Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #4 sa uskutoční online formou dňa 6. mája 2021 (štvrtok) o 12:30 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“. Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač. O ďalších Mostárskych dňoch Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Pozvánka Mostársky deň #4