Mostársky deň #3

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB – TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už tretieho podujatia Mostársky deň #3.

Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB – TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS.

Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z UNIZA na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #3 sa uskutoční online formou dňa 26. marca 2021 (piatok) o 8:00 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“. Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač. O ďalších Mostárskych dňoch Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

PROGRAM MOSTÁRSKY DEŇ 3