Mostársky deň #1

Prednášať budú odborníci z praxe aj vysokoškolskí účitelia na zaujímavé
a aktuálne témy z mostného staviteľstva.

Podujatie Mostársky deň #1 sa uskutoční online formou dňa 5. novembra
2020 o 8:00. Pripojiť sa môžete prostredníctvom linku
https://www.youtube.com/watch?v=ZHOZ8ECIRAs

O ďalších Mostárskych dňoch budete informovaní v dostatočnom predstihu.

(V prípade, že nebude kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii umožnený
online prenos z priestorov UNIZA, bude Mostársky deň #1 prebiehať
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams)

MOSTÁRSKY DEŇ – program