Ak máte konkrétne otázky, môžete priamo kontaktovať nasledovné osoby:

kontakt

Ing. Štefan Šedivý, PhD.

vedúci projektový manažér stefan.sedivy@uniza.sk
kontakt

Ing. Rosmanit Miroslav, Ph.D.

odborné záležitosti týkajúce sa projektu, nadväzujúca spolupráca a kontakt pre študentov miroslav.rosmanit@vsb.cz

kontakt

Ing. Matúš Farbák, PhD.

odborné záležitosti týkajúce sa projektu, nadväzujúca spolupráca a kontakt pre študentov matus.farbak@uniza.sk

kontakt

Mgr. Marcela Maturová

agenda projektového riadenia marcela.maturova@vsb.cz

kontakt

Ing. Zuzana Florková, PhD.

agenda projektového riadenia zuzana.florkova@rc.uniza.sk